اطلاعات عمومی

لیست دانشگاههای غیر انتفاعی به تفکیک استان

اردبیل


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان - اردبیل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین - اردبیل


اصفهان


دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی - اصفهان


دانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام - گلپایگان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا - کاشان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی - نائین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم - کاشان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش - میمه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهانایلام


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر - ایلام


آذربایجان شرقی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سراج - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مراغه - مراغه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فناوری - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عین القضات - میانه


آذربایجان غربی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آذر آبادگان -ارومیه 


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفاق -ارومیهموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرینه - خوی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبا - ارومیه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه خوئی - خوی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال - ارومیه


بوشهر


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خرد - بوشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لیان - بوشهر


تهران


آموزشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور


دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - تهران


دانشکده علوم حدیث (غیردولتی _ غیرانتفاعی) - وابسته به آستان قدس حضرت عبدالعظیم (ع) - شهرری


دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به جهاد دانشگاهی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارشاد - دماوند


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی رایانه ای - تهران


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی فاران - تهران


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر البرز - تهران


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی نورطوبی - تهران


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سوره - تهران


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صدر المتالهین (صدرا) - تهران


چهارمحال و بختیاری


 خراسان جنوبی


 خراسان رضوی


دانشگاه امام رضا (ع) (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسرار - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهار - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بینالود - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابران - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توس - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خاوران - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خراسان - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خیام - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سجاد - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سلمان - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سناباد - چناران


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاندیز - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عطار - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فردوس - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاویان - مشهد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مطهر - مشهد


خراسان شمالی 


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اشراق - بجنوردموسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد


خوزستان


دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - دزفول


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اهواز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کارون - اهواز


زنجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر 


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبه - زنجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صائب - ابهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - زنجان


سمنان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاهرود - شاهرود


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علاء الدوله سمنانی - گرمسار


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فضیلت - سمنان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کومش - سمنان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایوانکی - ایوانکی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی (گرمسار)


سیستان و بلوچستان


دانشگاه غیر دولتی - غیرانتفاعی بین المللی چابهار - چابهار 


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پرتو - زاهدان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تفتان - زاهدان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هاتف - زاهدان


فارس


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آباده -آباده 


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آپادانا -شیراز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارم - شیراز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشه - جهرم


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارس - مهر فارس


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابناک - لامرد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حافظ - شیراز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زند - شیراز


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هنر - شیراز


قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی البرز - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الموت - محمدیه (قزوین)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان (قزوین)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رجاء - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سهروردی - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه مجلسی - تاکستان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غزالی - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرعماد - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - قزوین


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاسپین - شهر صنعتی البرز (قزوین)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوثر - قزوین 


قم


دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - قم 


دانشگاه مفید غیر دولتی - غیرانتفاعی - قم


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویش - قم


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت - قم


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی معصومیه (س) - قم


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 


کردستان


 کرمان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بعثت - کرمان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عرفان - کرمان


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جاوید - جیرفت


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار - کرمان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کرمان - کرمان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر - کرمان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان


کرمانشاه


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه


کهگیلویه و بویر احمد


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دنا - گچساران


گلستان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهاران - گرگان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبد کاووس


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگانی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گلستان - گرگان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعه گرگانی - گرگان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرداماد - گرگان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هیرکانیا - بندر گز


گیلان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی احرار - رشت


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جابربن حیان - رشت


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهریار - آستارا


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فجر - لنگرود


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر - رشت (کوچصفهان)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدیر - لنگرود


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کادوس - رشت


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوشیار گیلانی - بندر انزلی


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه آشرفیه


هرمزگان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قشم - جزیره قشم

لرستان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم - بروجرد


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت (لرستان)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی یاسین - بروجرد


مازندران


دانشگاه علوم و فنون مازندران(غیر دولتی - غیرانتفاعی) - بابل 


موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی شمال - آمل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آمل - آمل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایرانیکا - امیرکلا - بابل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسا - بابلسر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویندگان - چالوس


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تجن - قائمشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توحید - گلوگاه (مازندران)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خزر - محمودآباد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خوارزمی - نور


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راه دانش - بابل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهیان نور - ساری


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رحمان - رامسر


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رودکی - تنکابن


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبهان - ساری


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه - ساری


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساریان - ساری


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سمنگان - آمل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنا - ساری


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قائم - قائمشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبرستان - چالوس


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبری - بابل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر (بابلسر)


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - نور


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاوش - محمود آباد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کسری - رامسر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی  نیما - محمودآباد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هراز - آمل


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هدف - ساری


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مازیار - رویان (نور)


مرکزی


دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - ساوه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی - دلیجان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشستان - ساوه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه (ساوه)


 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخررازی - ساوه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر اراک - اراک


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهرگان - محلات


همدان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان 


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها - همدان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الوند - همدان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گنجنامه - همدان


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نهاوند - نهاوند


یزد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایساتیس - یزد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جواد - یزد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - یزد


موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مشاهیر - یزد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

وضع هوای تمام نقاط دنیا

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

باغ ارم شیراز

باغ ارم شیراز به طور مسلم از دوره سلجوقیان و در تمام دوره آل اینجو و آل مظفر و گوركانیان وجود داشته و با توجه به اینكه سیستم فئودالی به طور كامل بر جامعه آن دوره حاكم بوده بدون تردید بانیان و صاحبان باغ ارم كه باغی ارزشمند بوده، در آن زمان حكام وقت بوده‌اند. ‌احتمال می‌رود اتابك قراچه كه از طرف سنجر سلجوقی به حكومت فارس منصوب بوده دستور احداث این باغ را داده باشد.بعد از وی تا جلوس شاه شیخ ابواسحاق اینجو كه احتمالاً باغ ارم را در تصدی داشت، اطلاعی از نحوه مالكیت این باغ در دست نیست. شاه شیخ ابواسحاق اینجو در سال 742 ه.ق جلوس نموده و در سال 757 ه.ق كشته شد.

پس از انقراض سلسله آل اینجو به وسیله آل مظفر، احتمالاً باغ ارم به مالكیت سلاطین آل مظفر در آمده و در عهد شاه منصور آخرین پادشاه این خاندان كه به دست گوركانیان كشته شد، باغ در نهایت آبادانی و شكوه بوده است. از عصر صفویه به بعد، باغ ارم در نوشته‌های جهانگردان، آباد و باشكوه توصیف شده است. در عهد كریم خان زند احتمالاً باغ ارم در مالكیت سران سلسله زندیه بوده و مانند سایر ابنیه و باغ های شیراز مرمت گردیده است. 

از اواخر دوره زندیه تقریباً بیش از هفتاد و پنج سال باغ ارم در تصاحب سران ایل قشقایی بود. خاندان جانی خان قشقایی كه از دوره فتحعلی شاه قاجار با سمت ایلخانی و ایل بیگی بر ایل قشقایی فرمانروایی می‌كردند، مدت مدیدی این باغ را در اختیار داشته و از آنجا به عنوان مقر فرمانفرمایی خود در شهر شیراز استفاده می‌كرده‌اند. نخستین ایلخان این خاندان یعنی جانی خان و پسرش محمد قلی خان عمارتی باشكوه در این باغ بنا نهادند. در اوایل دوره قاجاریه بعضی از سران ایل قشقایی كه مالكین سابق باغ ارم بوده‌اند در گوشه‌ای از این باغ به خاك سپرده شده‌اند كه در حال حاضر نشانی از این قبور در دست نیست. ساختمان عمارت این باغ در دوره ناصرالدین شاه قاجار هنوز مرغوب و قابل توجه بوده است. در دوره سلطنت ناصرالدین شاه، حاج نصیرالملك شیرازی باغ را از خاندان ایلخانی خریداری نموده و ساختمان فعلی موجود در باغ را به جای عمارت ایلخانی بنا نمود ولی احتمالاً اساس ساختمان قبلی را حفظ كرده است. پس از درگذشت حاج نصیرالملك در سال 1311 ه.ق تزئینات بنا و بعضی قسمت های ناتمام به وسیله ابوالقاسم خان نصیرالملك، مالك این باغ اتمام یافته است. 

در آن زمان توصیفی توسط فرصت‌الدوله شیرازی راجع به این باغ داده شده كه به شرح زیر می‌باشد: "... بستانی است بی مثال و گلشنی است بهشت تمثال ...، سروهایش سر به افلاك كشیده، عماراتی دارد شاهانه مشتمل بر تالاری كه به واسطه دو ستون قوی پیكر برپاست و ارسی‌ها، گوشواره‌ها و اتاق ها و رواق های دیگر را از فوقانی و تحتانی داراست. آبشارهای متعدده از هر جانب آن روان است و سبزه‌های اطراف جویش چون خط بر گرد عارض نوش لبان. بنای اول آن را محمد قلی خان ایلخانی نهاده سپس مرحوم حاجی نصیرالملك خریده و حكم به بنیاد عمارات مذكور داده. حاجی محمد حسن معمار... آن بنا را برآورده باغی دیگر برآن افزوده‌اند. آن نیز هوایش معطر است...، خلوتی دیگر دارد كه نارنجستانش نام نهاده‌اند. باربند و كوشكی هم برای آن قرار داده‌اند." 

دونالد ویلبر درباره باغ ارم شیراز چنین نگاشته است: "... برای مدت لااقل 75 سال این عمارت در تصاحب خان‌ها و یا سران قبیله قشقایی بود. همین ساختمان هسته مركزی باغ به شمار می‌رود. در این موقع دیواری در وسط باغ احداث كردند و بدین ترتیب باغ به دو قسمت تقسیم گردید. باغ ارم محبوبیت فراوان خود را مدیون درختان مركبات و خیابان طویلی است كه در دو طرف آن سروهای باشكوه غرس گردیده و ساختمان جالب توجهی كه شاهد مهمان ‌نوازی بی دریغ ایل قشقایی بوده است. هرچند سال یك بار مقداری از درختان مركبات بر اثر سرمای سخت از بین می‌روند درحالی كه سروها در عرض پنجاه سال اخیر همچنان جذابیت خود را حفظ كرده‌اند ... ." در تهیه طرح باغ، محور طولانی آن مشخص گردیده است. امروز كوشك اصلی، هسته مركزی این باغ و جالب‌توجه ‌ترین جنبه آن را تشكیل می‌دهد. اطاق های طبقه زیرین تقریباً زیرزمین است و تالار مركزی آن را برای استراحت در روزهای گرم تابستان در نظر گرفته‌اند. نهر آب مستقیماً از این تالار می ‌گذرد و در سر راه خود قبل از اینكه به حوض بزرگی فرو ریزد استخر را پر می‌كند. دیوارها و كف این تالار از كاشی‌های رنگین پوشیده شده است. پلكانی این طبقه را به طبقه بالاتر و به راهروهایی كه به تالار بزرگ منتهی می‌گردد متصل می‌سازد. منظره جنوبی آن همان ادامه محور اصلی است و از طرف شمال چشم انداز آن را تپه‌هایی تشكیل می‌دهد كه در حاشیه رودخانه قرار گرفته است. در این محل نیز مانند بسیاری دیگر از ساختمان های شیراز كاشی های براق و سنگ های تراش میراث قدیم را از نو رواج می‌دهد. این قسمت سه گوش (سنتوری) منظره‌ای را متعلق به دوره ساسانیان كه با كاشی های رنگی زینت ‌شده نشان می ‌دهد درحالی كه در طبقه‌ای كه هم‌سطح زمین ساخته شده تخته سنگ های آهكی نسخه‌های تحریف شده‌ای است از نقوش برجسته دوره هخامنشیان كه در تخت جمشید دیده می‌شود. در سراسر این ناحیه وسیع بوته گل سرخ كمتر دیده می‌شود و به جای آن در گلخانه كه داخل آن را با چوب به طرز پلكانی ترتیب داده‌اند انواع گلها را در گلدان نگاهداری می‌كنند تا آنها را در نقاط اصلی در داخل كوشك و خارج آن قرار دهند." 

باغ ارم پس از فوت ابوالقاسم خان نصیرالملك به فرزندش رسید و پس از چندی به یكی از سران ایل قشقایی فروخته شد. سپس به تصرف دولت درآمد و به دانشگاه شیراز واگذار شد. دانشگاه شیراز مدتها به عنوان كاخ پذیرایی از آنجا استفاده می ‌نمود. در سال های 1350_1345ه.ش این باغ با اعتبار واگذاری از طرف سازمان برنامه و بودجه و زیر نظر مسئولین وقت دانشگاه، تعمیر اساسی شده و زمین وسیعی نیز در حاشیه بلوار ارم و بلوار آسیاب سه‌ تایی به آن افزوده شده است. امروزه باغ ارم همچنان در اختیار دانشگاه شیراز می‌باشد و در حقیقت به تمام مردم تعلق دارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

نرخ برابری ارزها را از سایت زیر پیدا کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

سرمایه گذاری در کجا؟!!!

امروزه اگه کسی سرمایه ای داشته باشه و بخواد سرمایه گذاری کنه گزینه های مختلفی پیش رو داره. ولی من می خوام یکی از بهتریناشو بهتون بگم. اگر پول کافی دارید به نظر من افغانستان بهتر مکان برای سرمایه گذاریه بخاطر اینکه اول کشوری جنگ زده است با انبوهی از احتیاجات دوم اینکه افراد بیکار فراوان و نیروی کار ارزان و سوم ارزش پولش نسبت به پول ایران بسیار با ارزشتر است و روز به روز نرخ برابری آن بالاتر میرود. به هرحال اگر کسی اهل ریسک و عاشق پول هست گوشه از قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی افغانستان را در اینجا میزارم. امیدوارم که به دردتون بخوره:

بخش اول :
ماده ۱
این قانون به منظور تشویق وتقویت سرمایه گذاری خارجی وداخلی خصوصی ایجاد شده است. هدف این قانون، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، بسط بازار کار، افزایش درآمد ملی، ارتقاء استانداردهای زندگی و کمک به پروسه بازسازی افغانستان می‌باشد.
ماده ۲
تعریف واژگان بکار رفته در این قانون بدین شرح است:
۱) سرمایه گذاری: بهره گیری از سرمایه مالی وغیر مالی مانند پول نقد یا اعتبار، کالا، خدمات و ... (حقوق انحصاری ومالکیت معنوی، علامت تجاری، وحق التالیف) که در شرکت تایید شده است.
۲) شرکت تایید شده: سرمایه گذاری توسط یک فرد یا یک شخص حقوقی، داخلی یا خارجی، همانگونه که در این قانون آمده است.
ماده ۳
افراد حقیقی وحقوقی افغانی واجد شرایط قانونی وافراد حقیقی وحقوقی خارجی که درکشور متبوع خود از نظر قانونی واجد شرایط هستند تا به امر تجارت بپردازند، با استفاده از این قوانین، می‌توانند در همه بخش های خدماتی و زیر ساختی اقتصادی سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۴
متعاقب یک بررسی جامع، بر اساس این قانون گذاری، مجوز عملکرد برای سرمایه گذاری توسط کمیته عالی سرمایه گذاری (HCI) اعطا خواهد شد.
ماده ۵
جهت جذب سرمایه، HCI حوزه های مختلف مناسب سرمایه های خصوصی را در دسترس عموم قرار خواهد داد.
ماده ۶
سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی و معاملات مشترکی که مشمول این قانون هستند می‌توانند به صورت یکی از موارد ذیل باشد:
۱- ۱۰۰ درصد سهام خصوصی داخلی
۲- ۱۰۰ درصد سهام خصوصی خارجی
۳- هر نوع تلفیقی از سرمایه سهامی بخش خصوصی خارجی وداخلی
۴- مشارکت های تجاری مشترک دولتی یا خصوصی وداخلی یا خارجی
با توجه به دو مورد آخر، درصد وتوزیع سهام با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
بخش دوم: مقام هماهنگ کننده و کنترل کننده
ماده ۷
HCI عالی ترین مقام تصمیم گیرنده برای ایجاد، پشتیبانی، تشویق و توسعه سرمایه های داخلی وخارجی در کشور می‌باشد. این هیئت متشکل است از:
وزیر بازرگانی- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر امور مالی- وزیر برنامه ریزی- وزیر بازسازی
هر وزیر مسئولیت شرکت در جلسات پروژه های سرمایه گذاری مربوطه را بر عهده دارد. وزرا می‌توانند نماینده ای را از طرف خود برای این جلسات تعیین کنند. خدمات مربوط به کمیته عالی سرمایه گذاری تحت اختیار قانونی وزارت بازرگانی می‌باشند.
ماده ۸
هر ساله دو نماینده علی البدل از بخش سرمایه گذاری خصوصی با HCI همکاری می‌کنند.
ماده ۹
HCI سالی دوبار به کابینه گزارش می‌دهد (هر شش ماه)، این کمیته گزارشات را منتشر می‌سازد.
ماده ۱۰
HCI وظیفه پیگیری پیشنهادات پروژه های سرمایه گذاری را برای کارایی اقتصادی و اقدام کارشناسانه انجام خواهد داد. در این راستا، HCI از موارد ذیل تشکیل شده است:
۱- چهار متخصص فنی
۲- دو نماینده از سرمایه گذارها
اعضای گروه فوق هر ساله عوض می‌شوند.
ماده ۱۱
HCI سرمایه اولیه را مبتنی بر ارزیابی بازار داخلی تعیین خواهد کرد، در صورت اعتراض سرمایه گذار نسبت به این ارزیابی، یک شرکت ارزیابی کننده مرضی الطرفین، ارزش را تعیین می‌کند.
ماده ۱۲
بازرگانی تایید شده مسئولیت سازماندهی دفاتر حسابداری را بر عهده دارد که می‌تواند بر اساس استانداردهای بین المللی توسط شرکت های حسابداری غیر وابسته ممیزی می‌شود. شرکت ممیزی غیر وابسته توسط HCI انتخاب خواهد شد.
بخش سه: تعهدات، امتیازات و معافیت های شرکت های تایید شده
ماده ۱۳: درآمدها
۱- سرمایه گذاری کوتاه مدت: زمان تعیین شده برای معافیت های مالیاتی چهار سال از زمان صدور مجوز خواهد بود، و یا سه سال از شروع تولید، مبنی بر این که کدام یک مقدم باشد، و این معافیت سه برابر ارزش سرمایه گذاری را در بر می‌گیرد.
۲- سرمایه گذاری میان مدت: جدول زمانی برای معافیت های مالیاتی شش سال از صدور یا پنج سال از شروع تولید است، مبنی بر این که کدام یک مقدم باشد، و این معافیت یک و نیم برابر ارزش سرمایه را در بر می‌گیرد.
۳- سرمایه گذاری دراز مدت: جدول زمانی برای معافیتهای مالیات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود و یا هفت سال از شروع تولید، مبنی بر این که کدامیک مقدم باشد، و این معافیت برابر با ارزش سرمایه است.
در مورد شرایط خاص سرمایه گذاری که نیاز به بسط زمانی دارد، با توجه به معیارهای جهانی، HCI توسعه زمانی را تعیین خواهد کرد.
در تمام بندهای این ماده، با استرداد مبلغ مذکور، سرمایه گذار حائز شرایط معافیت مالیاتی بیشتر نمی باشد.
ماده ۱۴
HCI، با توجه به استاندارهای جهانی، شرایط سرمایه گذاری را تحت هر بند ماده ۸ تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۵: عوارض گمرکی
تولید شرکت از هر نوع تعرفه ومالیاتهای صادراتی به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بود.
ماده ۱۶: اجاره مستغلات
سرمایه گذاران خارجی، اعم از دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت، می‌توانند به مدت سی، بیست و یا ده سال مستغلات را اجاره کنند. HCIبنا بر دلایل موجه و یا در صورت نیاز می‌تواند این مدت را افزایش دهد.
ماده ۱۷: انتقال سرمایه، منافع ، بهره و وامها
انتقال سرمایه وبهره بازرگانی خصوصی خارجی و وام و بهره ایجاد شده از سرمایه گذاری می‌تواند تحت محدودیت های ذیل انتقال یابد:
۱- سرمایه گذاری خارجی ثبت شده و سود حاصله از سرمایه که مجددا سرمایه گذاری می‌شود می‌تواند بعد از یک دوره هفت ساله انتقال یابد.
۲- بهره و میزان اصلی وامها می‌تواند تا میزان قید شده در قرارداد انتقال یابد.
ماده ۱۸
اتباع خارجی شرکت های تایید شده می‌توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و مالیات انتقال دهند.
ماده ۱۹: فروش
سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران افغان با سرمایه خارجی می‌توانند بعد از تراز دفاتر حسابداری قانونی خود و تایید HCI شرکت را به فروش برسانند.
ماده ۲۰
سرمایه گذاران مذکور در ماده ۱۹ می‌توانند سرمایه و درآمد حاصل از فروش را انتقال دهند.
ماده ۲۱
سرمایه گذاران خارجی و داخلی با سرمایه خارجی می‌توانند با توجه به ایین نامه ها، و کسب مجوز از HCI، رعایت مقررات تجاری، و مشخص کردن دفاتر حسابداری قانونی خود، و انتقال سرمایه به کشور مورد نظر، منحل شوند.
ماده ۲۲: خرید و فروش سهام
سرمایه گذار خارجی تایید شده می‌تواند سهام خود را به شهروندان افغانی یا به دولت افغان بفروشد.
ماده ۲۳
هر گاه فروش سهام توازن مالی یا مدیریتی را بر هم بزند، آنگاه HCIمی تواند از فروش سهام جلوگیری به عمل آورد.
ماده ۲۴
خرید، فروش، یا استفاده از حق انحصاری و علامت تجاری، و دانش فنی مربوط به سرمایه گذاری تایید شده، مطابق با توافق قراردادی سرمایه گذار انجام خواهد شد.
ماده ۲۵
سرمایه گذاران تایید شده خارجی وداخلی این حق را دارند تا از تسهیلات بانکی افغانستان استفاده کنند تا برای ارز خارجی خود حساب بانکی افتتاح نمایند. همچنین این حق را دارند تا از اعتبار خود استفاده کنند یا وام بگیرند تا سرمایه گذاری خود را در کشور افزایش دهند.
ماده ۲۶
سرمایه گذاران خارجی وداخلی توصیف شده در این قانون سرمایه گذاری نمی توانند کالاها و اقلامی را وارد کنند که جزء مواد اولیه تولیدات آنان نمی باشد.
ماده ۲۷
سرمایه گذاران خارجی وداخلی در محدوده امکانات خود برای انتخاب افغان های ماهر جهت پرسنل خود، و آموزش فنی و کمک به تقویت دانش فنی کارکنان خود مسئول  می‌باشند.
بخش چهار: متفرقه
ماده ۲۸: مصادره، ضبط و ملی سازی
دولت بدون روند قانونی وحکم دادگاه واجد صلاحت قانونی حق مصادره، ضبط یا ملی سازی را ندارد.
ماده ۲۹
سلب مالکیت سرمایه گذاری های خارجی یا داخلی تنها با توجه به امنیت داخلی مجاز است که درآن دولت باید قبلا بهای منصفانه بازار را بپردازد که توسط شرکت ارزیاب بین المللی غیر وابسته تعیین خواهد شد.
ماده ۳۰
سرمایه گذاران خارجی و داخلی خصوصی می‌توانند مبالغی را انتقال دهند که در نتیجه ملی سازی و مصادره دولت به دست آمده اند.شکایات شرکتهای تایید شده به HCI خواهد رسید و تصمیمات مقتضی توسط HCI اتخاذ خواهد شد.
ماده ۳۱
ساخت خط لوله، زیر ساخت ارتباطات تلفنی دور برد، صنایع گاز و نفت ومعادن از این قانون سرمایه گذاری مستثنی خواهند بود. سرمایه گذاری در این بخش ها تحت قانونی جداگانه تنظیم می‌شود.
ماده ۳۲: حل و فصل مناقشه
مناقشه بین سرمایه گذاران داخلی وخارجی در برابر HCIو کارمندان و هویتهای دولتی می‌تواند مستقیما به روشی دوستانه با رعایت و توجه به قواعد این قانونگذاری و مستندات شرکت تایید شده و قراردادها مشخص که در این خصوص به امضا و توافق رسیده است، حل و فصل شود.
اگر مناقشات به این شیوه حل و فصل نشوند، آنگاه با توجه به مناقشات بین دولت ها وشهروندان خارجی یا مطابق با قانون حکمیت کمیسیون سازمان ملل و قوانین بین المللی، طرفین میتوانند به کنوانسیون ۱۸ مارس ۱۹۶۵ واشنگتن رجوع کنند.
ماده ۳۳
تصمیمات مبتنی بر کنوانسیون بین المللی جهت حل مناقشه یا قانون حکمیت نهایی خواهد بود وطرفین تسلیم رای آن هستند.
ماده ۳۴
HCI مقرراتی برای اعمال این قانون صادر می‌کند، مشروط بر این که این قوانین در تضاد با قانون فعلی و دیگر قوانین کشور نباشند.
ماده ۳۵
هر گاه مفاد این قانون سرمایه گذاری با مفاد دیگر قوانین موجود مربوط به سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی تناقض داشته باشد، مفاد این قانون سرمایه گذاری اعمال خواهد شد. ماده ۳۶
این قانون بعد از امضای رئیس دولت معتبر خواهد بود و در روزنامه دولتی انتشار خواهد یافت، قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصی که در روزنامه رسمی شماره ۷۹۷ (مورخ ۸/۸/۱۴۲۲ هجری قمری) انتشار یافته است، باطل و بی اعتبار می‌باشد.
۲-۳- مقررات مربوط به دریافت کارت بازرگانی:
متن کامل مقررات چگونگی اخذ کارت بازرگانی توسط اتباع کشورهای خارجی در افغانستان برای انجام فعالیتهای تجاری
ماده ۴۸- اتباع خارجی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی به منظور تجارت در افغانستان مکلفند برای اخذ جواز تجارتی به مرکز وزارت تجارت در کابل مراجعه نمایند در صورت قبولی در خواستشان جواز نامه تجارتی مورد نظر مطابق شرایط مندرج این فصل در بدل مبلغ (چهار صد) دلار آمریکایی اجرا ی شود تاجر خارجی مکلف به انجام تادیات فصل ششم این لایحه نیز می‌باشد.
ماده ۴۹
اتباع خارجی در درخواست خویش باید نوع فعالیت تجاری خود را واضح و تصریح نمایند.
ماده ۵۰
تجار خارجی که جواز تجارتی افغانی را حاصل می‌نمایند مکلف به رعایت قوانین نافذه افغانی و انجام تادیات قانونی به دولت افغانستان می‌باشند.
ماده ۵۱
برای حصول جواز نامه تجارتی خارجی انجام مراتب آتی ضروری است:
الف- ارائه درخواست کتبی با سه قطع عکس
ب- ارائه تصدیق عدم مسئولیت از مراجع قانونی کشور متبوع درخواست دهنده.
ج- توضیح اسم شرکت، تاریخ تاسیس، میزان سرمایه و آدرس مرکزی در کشور متبوع درخواست دهنده.
د- ارائه تصدیق یکی از بانکهای کشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالی درخواست دهنده.
ه- تضمین شرکت مورد تاسیس در افغانستان از جانب دفتر مرکزی درخواست دهنده و اتاق تجارت کشور مربوط.
و- تمام اسناد مندرج فوق به تایید وزارت خارج کشور متبوع درخواست دهنده و تائید سفارت افغانی مقیم آن کشور بعد از ممهور شدن از طریق وزارت امور خارجه دولت افغانستان به وزارت تجاری ارائه می‌گردد.
کشور متبوع شخصیت حقیقی همان کشوریست که شخصیت حقیقی مذکور در انجا تاسیس گردید است.
ماده ۵۲
سرمایه اولیه شرکتهای تجاری خارجی مبلغ (یک صد هزار) دلار آمریکا می‌باشد.
ماده ۵۳
تاجران خارجی دارنده جواز افغانی صرفا مجازند اموال تولیدی کشور خویش را به افغانستان وارد نمایند وحق واردات از سایر کشورها را به افغانستان ندارند.
ماده ۵۴
تاجران خارجی حق خرده فروشی ندارند.
ماده ۵۵
تاجران خارجی می‌توانند تولیدات افغانی را به سایر کشورها صادر نمایند.
ماده ۵۶
جواز نامه تجارت خارجی برای یک سال دارای اعتبار بوده و در پایان هر سال در صورتی که تمام تکالیف قانوی خویش را انجام داده باشند می‌تواند برای سال آینده نیز تجدید شود.
ماده ۵۷
تاجر خارجی مکلف است دفتر تجارتی حساب خود را مطابق قوانین نافذه در افغاستان به یکی از زبانهای رسمی افغانستان مرتب نمایند.
ماده ۵۸
محل فعالیت تجارتی تجار خارجی درافغانستان در شهر (کابل) می‌باشد در صورتی که ایجاد نمایندگیهای شرکت در ولایت ضروری باشد با موافقت وزارت تجارت، نمایندگی مورد نظر در ولایات مربوطه می‌تواند تاسیس شود. در اینصورت وزارت تجارت باید با توضیح ضرورت ها مواقفت مراجع امنیتی را در آن مورد حاصل نماید.
ماده ۵۹
تاجر خارجی مکلف است تمام داد و ستد خود را از طریق بانکهای افغانی اجرا نماید.
ماده ۶۰
صدور پاسپورت و ویزای ورود و خروج تاجر خارجی بر اساس درخواست شخص و با مراجعه و ارائه جواز به یکی از شعب ذیربط وزارت تجارت افغانی صورت می‌گیرد. تمدید ویزای اقامت تاجر خارجی تابع جوازنامه وی بوده و همه ساله بعد از تجدید جواز تجارتی اجرا می‌گردد.
ماده ۶۱
تاجر خارجی با اجازه وزارت تجارت میتواند اعضای خارجی دفتر خویش را استخدام کند که این اعضا نمی توانند بیش از یک هشتم تعداد پرسنل شرکت باشند. ویزا اقامت برای اتباع خارجی بعد از تثبیت ضرورت استخدام آنها از طرف وزارت تجارت از مراجع قانونی صادر می‌گردد.
ماده ۶۲
تاجر خارجی مکلف است در صورت فسخ قرارداد مستخدمین خارجی موضوع را به وزارت تجارت اطلاع دهد مستخدمین مذکور مکلفند طی میعادی که از طریق وزارت تجارت تعیین میگردد کشور را ترک گویند.
ماده ۶۳
تاجر خارجی مکلف بحضور در مرکز تجاری خویش می‌باشد اگر خواسته باشد برای مدتی از افغانستان خارج شود باید نخست وکیل قانونی خویش را تعیین و بعدا با اجازه وزارت تجارت بخارج برود بدین ترتیب وکیل قانونی مذکور مکلف بانجام تمام تعهداتف بدهیها و وظایف تاجر مذکور می‌باشد.
ماده ۶۴
هر گاه تاجر خارحی برای همیشه افغانستان را ترک نماید وزارت تجارت را در جریان قرار می‌دهد وزارت تجارت پس از استعلام از عدم مسئولیت و اخذ تایید از تمام موسسات مربوطه وتصفیه حساب نامبرده، اجازه ترک افغانستان را به وی می‌دهد. وزارت تجارت مکلف است دو ماه قبل از تاریخ خروج تاجر نامبرده از کشور موضوع را از طریق رسانه اطلاعات جمعی باطلاع عموم برساند.
ماده ۶۵
تاجر خارجی و مستخدمین آن مکلف اند در مدت اقامت خویش در افغانستان در امور دینی، سیاسی وامنیتی افغانستان بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم تشبث و مداخله ننمایند.

 این قانون از تاریخ توشیح رئیس دولت نافذ ودر جریده رسمی نشر می‌گردد وبا انفاذ آن قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی و مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۷) مورخ: ۸/۲/۱۴۲۲ ه.ق ملغی شمرده می‌شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

دروس جبرانی کارشناسی ناپیوسته

در اواخر سال 89 مصوبه صادر شد که دانشجویان کادانی پیوسته(دانشجویانی که از هنرستانهای فنی به دانشگاه راه یافته اند) و پس از قبولی در کنکور کارشناسی ناپیوسته اگر معدل کاردانی آنها کمتر از 14 باشد باید 24 واحد درسی اضافه طی دو ترم در کارشناسی بگذرانند. این قانون برای ورودیهای 90 و به بعد لازم الاجرا است. اول این که معافیت تحصیلی دانشجویان همان شش ترم باقی مانده و تفاوتی نکرده است دوم هردو گروه چه معدل بالا و چه زیر 14 هردو سر یک جلسه کنکور نشسته و امتحان داده اند و چه بسا آنهاییکه از سر رفاقت با استاد نمره های خوب گرفته قبول نشده اند سوم آنهاییکه به رشته های فنی روی میاورند به خاطر نبود پیش دانشگاهی است و لی بلایی به سرش میاورند که به انصرافی روی میاورد و اکثرا بیش یک سال وقتش به هدر میرود چهارم تا آخر با خودتان

امیدوارم که خداوند هیچ کسی را به این مواد و تبصره ها دچار نکند.


+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی جهان

آژانس رتبه بندی حمل و نقل هوایی موسوم به آترا در تازه ترین گزارش خود ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی جهان را معرفی کرده است

 شرکتهای هواپیمایی ایر فرانس، کی ال ام، بریتیش ایرویز و لوفتهانزا ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی اروپا به شمار می روند .
شرکتهای آمریکن ایر لاینز، کانتیننتال ایرلاینز، دلتا ایرلاینز، سوث وست ایرلاینز ، یونایتد ایرلاینز و یو اس ایرویز نیز ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی آمریکا به شمار می روند.

بر اساس این گزارش در آسیا نیز شرکت ژاپن ایرلاینز ایمن ترین شرکت هواپیمایی به شمار می رود . این برای نخستین بار است که این موسسه رتبه بندی اقدام به معرفی ایمن ترین شرکتهای هواپیمایی جهان کرده است.

در این گزارش 15 عامل مختلف از جمله میانگین عمر هواپیماهای استفاده شده در شرکتهای هواپیمایی برای تهیه این گزارش در نظر گرفته شده است . در این گزارش نه تنها بر آمارهای حوادث هواپیمایی بلکه بر عوامل زیادی مثل مسائل فنی و تکنیکی، مسائل انسانی سازمانی و عوامل خارجی تمرکز و تاكيد شده است .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

اگر میخواهید در بورس تهران سرمایه گذاری کنید

ابتدا بدون پول توانایی خود را امتحان کنید   irvex.ir

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

فارکس ممنوع

سه شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۴
فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که با معرفي خود به عنوان يکي از فعالان بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس هاي خارجي در اقصي نقاط کشور غيرقانوني است و هيچ‌گونه مجوزي از بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت نکرده اند.


سازمان بورس و اوراق بهادار در پي دريافت اخبار و گزارش هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شرکت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس هاي اوراق بهادار و کالايي خارجي در کشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناکامي شرکت هاي هرمي، اطلاعيه مهمي را صادر کرد.

اين اطلاعيه بر اساس تصميمات کارگروه مقابله با فعاليت هاي غير قانوني در بازار ارز خارجي، بورس ها و فرابورس کشورهاي ديگر متشکل از نمايندگان دادستان کل تهران، وزارت اطلاعات، بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است.

در اين اطلاعيه آمده است: بدين وسيله به اطلاع عموم هموطنان عزيز، به ويژه صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌ها و فعالان بازار پول و سرمايه مي‌رساند فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که با معرفي خود به عنوان يکي از فعالان بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس هاي خارجي هموطنان محترم را در اقصي نقاط کشور به سرمايه‌گذاري در اين گونه فعاليت ها دعوت مي‌کنند و مدعي سودآوري سرشار در اين بازارها هستند، غيرقانوني است و هيچ‌گونه مجوزي از بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت نکرده اند.

لذا ضمن هشدار به تمامي هموطنان مبني بر خودداري از پرداخت هرگونه وجه و پرهيز از در اختيار قرار دادن حسابهاي بانکي و اندوخته‌هاي خود به اين گونه موسسات و شرکت ها، تأکيد مي‌نمايد هيچ کارگزار خارجي در کشور ما به طور قانوني فعال نيست و هيچ شخص حقيقي و حقوقي مجوز فعاليت در بازار ارز خارجي (Forex)، بورسهاي اوراق بهادار يا بورس هاي کالايي خارجي را ندارد و اتخاذ عناوين ياد شده برخلاف قانون و صرفاً به انگيزه سودجويي و منفعت‌طلبي صرف است.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است : از اين رو ، ضرورت دارد کساني که با فريب تبليغات يا آموزشهاي جهت‌دار اين‌گونه اشخاص، شرکتها و موسسات وجوهي را به آنان پرداخت کرده‌اند براي پرهيز از فعاليتهاي غيرقانوني و جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني فوراً به روابط خود با شرکتهاي فوق‌الذکر خاتمه داده و مبالغ پرداختي خود را بازپس گيرند.
در پايان اين اطلاعيه تاکيد شده است کساني که راسا يا از طريق ثبت و تأسيس شرکت يا گشايش دفتر، آموزش و تبليغات اينترنتي يا روزنامه‌اي يا به هر طريق ديگر و معرفي خود تحت عناوين فوق‌الذکر اقدامي به عمل آورند تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت.


با تصویب این قانون دولت با یک تیر چند نشان زده. اول اینکه ایران کشوری تحریم شده است و بستر مناسبی جهت کارگزاری های متقلب که ارز از کشور می ربایند و با این قانون از این کار ممانعت به عمل آورده دوم اینکه سرمایه هایی که به سمت بازارهای بینالمللی میرفته به طرف بورس تهران کشانده و سوم، خود را در برابر سوء استفاده های کارگزاران بینالمللی از سرمایه مردم سلب مسئولیت کرده است.

من از همین جا به تمامی دوستانی که تازه به این کار وارد شدند میگم که دست نگه دارند چرا که اول این کار پول و علم زیادی میخواد و دوم روح و روان آدمی رو اذیت میکنه تا به سود برسد. دیگر تصمیم با شماست.

موفق باشید+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

بازارهای مالی

هجینگ چیست؟ در بازارهای مالی به پوشش ریسک عمل هجینگ گفته میشود. در بازار فارکس وقتی شما پوزیشنی میگیرید ولی بازار خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند میتوانید بدون بستن پوزیشن قبلی پوزیشن جدیدی در خلاف جهت پوزیشن قبلی خود بگیرید. در این صورت هرچه یکی از پوزیشن ها در ضرر میرود پوزیشن دیگر در سود فرو میرود و ضرر شما فاصله بین خرید و فروش بعلاوه حق کارگزاری ثابت میماند ولی در بازار فیوچرز وقتی پوزیشنی میگیرید اختیار معامله ای در جهت عکس پوزیشنی که دارید خریداری میکنید تا در صورت ضرر از اختیار معامله خود استفاده کرده و ضرر را خنثی کنید. عمل هجینگ این فرصت را به شما میدهد تا دوباره بازار را بررسی کنید.

موفق باشید

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ساعت   توسط aghayar  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر